Opłaty wnoszone przez nowych działkowców


 OPŁATY POBIERANE OD DZIAŁKOWCÓW w ROKU NABYCIA DZIAŁKI w ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW

 

 

Po przydziale działki nowo przyjęty członek zwyczajny wpłaca jednorazowo podwyższoną opłatę ogrodową:

 

1. WPISOWE - 350 zł

Wpisowe jest to opłata jednorazowa. Wysokość tej opłaty ustalana jest przez Krajową Radę PZD. Podlega ona podziałowi: 20% wpisowego przeznaczane jest na Fundusz Oświatowy ROD, 60% na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD i 20 % na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD.

 

2. OPŁATA INWESTYCYJNA - 10 zł/1m2 działki

Opłata inwestycyjna ustalana jest przez zarząd ROD każdego roku, zgodnie z instrukcją Krajowej Rady PZD, która stanowi, że przy ustalaniu opłaty należy się kierować wartością środków trwałych istniejącej w ROD infrastruktury w przeliczeniu na jedną działkę. Jest to wkład wnoszony przez użytkownika działki na Fundusz Rozwoju ROD, z którego finansowana jest przez ROD rozbudowa i modernizacja infrastruktury, urządzeń i obiektów w istniejącym ogrodzie. Każdy zarząd ROD ustala samodzielnie wysokość opłaty inwestycyjnej, przyjmując jako podstawę wartość infrastruktury w ogrodzie będącej wspólną własnością ogrodu wytworzoną wspólnym wysiłkiem (pracy i środków finansowych) dotychczasowych członków

 

3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 6 zł

Jeśli nowy użytkownik pragnie zostać członkiem Związku