RODO


 

Na podstawie art. 4 ust. 5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych ( RODO) opublikowanie „wykazu opłat za energię elektryczną” oznacza przetwarzanie danych osobowych działkowców zgodnie z zasadą pseudonimizacji danych.

 

W wykazach publikowana jest wyłącznie liczba porządkowa działki i kwota należnej opłaty. Na tej podstawie nie można tych danych przypisać konkretnej osobie, bez użycia dodatkowych informacji, które są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

Wszyscy działkowcy dobrowolnie i świadomie korzystają z tej formy powiadamiania ich o należnych opłatach przez co okazują wolę i potwierdzają oraz przyzwalają na taką formę przetwarzania ich danych a to oznacza zgodę w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 11 Rozporządzenia RODO.

 

Zarząd ROD informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO każdy działkowiec ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego publikowania danych dotyczących jego opłat ogrodowych lub opłat za energię elektryczną i w takim przypadku dane dotyczące opłat nie zostaną opublikowane w wykazie a w razie ich umieszczenia zostaną natychmiast usunięte z wykazu.