Uchwały Walnego Zebrania 2016


[pobierz] 0.2 MB Uchwała 1/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zrządu ROD w 2015 roku

[pobierz] 0.1 MB Uchwała 2/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawzdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROd w 2015 roku

 

[pobierz] 0.8 MB Uchwała 3/2016

w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia

 

[pobierz] 0.2 MB Uchwała 4/2016

w sprawie realizacji zadnia remontowego

 

[pobierz] 0.7 MB Uchwała 5/2016

w sprawie planu pracy na 2016 rok

 

[pobierz] 0.2 MB Uchwała 6/2016

w sprawie preliminarza finansowego na 2016 rok

 

[pobierz] 0.1 MB Uchwała 7/2016

w sprawie wysokości żywopłotów oraz krzewów ozdobnych w ogrodzie

 

[pobierz] 0.1 MB Uchwała 8/2016

w sprawie zwierząt w ogrodzie

 

[pobierz] 0.1 MB Uchwała 9/2016

w sprawie tabliczek oraz alejek w ogrodzie

 

[pobierz] 0.2 MB Uchwała 10/2016

w sprawie energii elektrycznej

 

[pobierz] 0.2 MB Uchwała 11/2016

w sprawach innych dotyczących działalności ogrodu