KRONIKA 2016


Odbyło się posiedzenie zarządu ROD "Zachęta". Zajęto się sprawą zaniedbałej działki. Omówiono zakończony przegląd pomiarów elektrycznych, zatwierdzono uchwałę o czsowym wyłączeniu prądu dla działek, które nie wymienią do końca listopada br. starej instalacji. Podczas przeprowadzonych pomiarów u kilkiu użytkowników zostały wykryte nieprawidłowości w podłączeniaceniu prądu. 

Dzień, w którym  przez Nasz Ogród "przeszła" nawałnica. Dokonała zniszczeń w postaci połamanych drzew, zniszconych altanek i szklarni. Użytkownikom,zniszczonych działek udzielono pomocy w posprzątaniu powalonych drzew. Pamiętajmy - drzewa należy systematycznie przycinać, aby w miarę uchronić się od takiego nieszczęscia.

W ramach „Powrzechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek 2016” mieliśmy zaszczyt gościć na naszych działkach pana Witolda Błachowicza - Sekretarza OZM PZD. Celem jego wizyty było sprawdzenie stanu infrastruktury ogorodowej. Po przekazaniu wstępnych informacji przespacerowaliśmy się panem Witoldem po ogrodzie i pokazaliśmmy Państwa działki. Pan Błachowicz był zauroczony wyglądem działek i różnorodnymi sposobami ich zagospodarowania – od ogródków warzywnych do typowo rekreacyjnych. Nawet pokusił się o porównanie niektórych działek do ogrodów w stylu angielskim. Po spacerze zaprosiliśmy pana Błachowicza na herbatę i został sporządzony protokół z przeglądu. 

Na zakończenie wizytacji pan Bałchowicz wyraził bardzo pochlebną opinię, że jesteśmy pięknym ogrodem i możemy być wzorem do naśladowania dla innych ogrodów.

Kilka dni temu doszlo do ... "nieszczęśliwego zdarzenia". Samochód wyjeżdżający z Ogrodu niefortunnie zachaczył o napis i .....tak to wyglądało.

 

Jaki będzie nowy szyld? Zobaczycie Pańswo niebawem....

 

Odbyło się porządkowanie osiedla w ramach akcji „Czyste Osiedle”. Było to pierwsze z zaplanowanych trzech spotkań mieszkańców.

Jak co roku do akcji przyłączyli się działkowcy i jak zawsze nie zawiedli. Chociaż grono sprzątających było niezbyt liczne, to super sprawne.

Pogoda i humory dopisywały działkowcom, a po ciężkiej pracy został zorganizowany mały poczęstunek: kiełbaski i pączki smakowały po pracy wyśmienicie.

Ogromne podziękowania za przygotowanie akcji „Czyste Osiedle” należą się Wiceprzewodniczącemu Rady Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Panu dr. Stefanowi Słowikowskiemu. Niestety, Pan Stefan nie mógł osobiście uczestniczyć w akcji , ale godnie zastąpił Go Pan Tomasz Filipowski. Dzięki Jego energii i zdolnościom organizacyjnym cała akacja przebiegła sprawnie i efektywnie.

Dziękujemy organizatorom i działkowcom i do zobaczenia w czerwcu na kolejnym sprzątaniu.

 

LM

 

 

Odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes ROD Pan Andrzej Rola, witając 60 członków PZD, którzy zgromadzili się w Klubie Kościuszkowca, aby podsumować miniony rok i przyjąć plany na rok bieżący.

 

Podsumowano pracę merytoryczną Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wyrazem akceptacji dla działań obu tych organów było jednogłośne przyjęcie sprawozdań z ich ubiegłorocznej działalności. Przedstawiony został bilans Ogrodu oraz zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. Podjęto stosowne uchwały dotyczące tych zagadnień ( dokumenty do wglądu w Domu Działkowca).

 

Podczas ożywionej i merytorycznej dyskusji omówiono bieżące problemy związane z funkcjonowaniem Ogrodu oraz wypracowano sposoby ich rozwiązania.

 

Bardzo przyjemnym punktem zebrania było wręczenie przez Prezesa Andrzeja Rolę dyplomów oraz odznak dla wyróżniających się działkowców.

 

Zarząd ROD przyznał specjalne wyróżnienia w postaci statuetki ZŁOTY SZPADEL właścicielom najbardziej okazałych i zadbanych działek, które mogą być wzorem do naśladowania dla pozostałych działkowców.

 

Zebranie przebiegło bardzo spokojnie i w rzeczowej atmosferze. Na podkreślenie zasługuje wysoka 35% frekwencja. Jest to wyrazem integracji i zaangażowania środowiska działkowców, którzy pragną decydować o rozwoju swojego ROD.

 

Teraz czas na wiosenne prace w ogrodzie. Oby wszyscy mieli osiągnięcia warte uhonorowania ZŁOTYM SZPADLEM.

 

LM  

Zebranie sprawozdawcze 2016

 

Odbyło się posiedzenie Zarządu ROD „Zachęta”. Prezes Andrzej Rola przekazał informacje z narady która odbyła się w bieżącym roku w OZM.

 

Zostało omówione Walne Zebranie Sprawozdawcze a członkom Zarządu zostały przydzielone zadania do przygotowania na spotkanie z działkowcami.

Członkowie Zarządu zapoznali się ze stanem środków finansowych ogrodu w 2015 roku.

 

Przedstawiony został projekt uchwały w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia, oraz projekt planu pracy Zarządu na 2016 rok.

 

LM