Walne Zebranie 2017


[pobierz] 0.3 MB Uchwała nr 1/2017

w sprawie wysokośći opłat ogrordowych i terminu ich wnoszenia

[pobierz] 0.6 MB Uchwała nr 2/2017

w sprawie realizacji zadania remontowego

[pobierz] 0.9 MB Uchwała nr 3/2017

w sprawie planu poacy na 2017 rok

[pobierz] 0.9 MB Uchwała nr 4/2017

w sprawie preliminarza finansowego na 2017 rok

[pobierz] 0.2 MB Uchwała nr 5/2017

w sprawach innych dotyczących ogrodu

[pobierz] 0.4 MB Uchwała nr 6/2017

w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD

[pobierz] 0.2 MB Uchwała nr 7/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu ROD w 2016 roku

[pobierz] 0.2 MB Uchwała nr 8/2017

w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 r.