Walne Zebranie sprawozdaczo-wyborcze 2019


[pobierz] 0.3 MB uchwala-1

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji

[pobierz] 0.1 MB uchwala-2

w sprawie zatwierdzenia sprawozadnia finasowego Zarządu ROD za 2018 rok

[pobierz] 0.1 MB uchwala-3

w sprswie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD

[pobierz] 0.1 MB uchwala-4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku oraz za okres kadencji

[pobierz] 0.1 MB uchwala-5

w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD

[pobierz] 0.1 MB uchwala-6

w sprawie wyników wyborów do Organów PZd na kadencję ROD

[pobierz] 0.1 MB uchwala-7

w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w roku 2019

[pobierz] 0.1 MB uchwala-8

w sprawie wysokości  i terminu wnoszenia  opłaty ogrdowej 0 opłata energetyczna w roku 2019

[pobierz] 0.1 MB uchwala-9

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za  wywóz śmieci z terenu ROD w 2019 roku

[pobierz] 0.1 MB uchwala-10

w sprawie realizacji zadania remontowego

[pobierz] 0.1 MB uchwala-11

w sprawie planu pracy na  rok 2019 i programu działania na  okres kadencji 2019-2022

[pobierz] 0.3 MB uchwala-12

w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok

[pobierz] 0.1 MB uchwala-13

w sprawie przyłaczenia się do programu Budowy Siedzib dla Zarzadów ROD

[pobierz] 0.1 MB uchwala-14

w sprawie przyznania śwaidczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracu społecznej w ROD

[pobierz] 0.1 MB uchwala-15

w sprawach inych dotyczących działalności ogrodu